Máy lạnh

x

thương hiệu

Thương hiệu

Giá bán

Loại máy

Công suất làm lạnh

Công nghệ Inverter

Máy lạnh

Tìm kiếm nhiều :  

Hiển thị 32 trên 57 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30

-29%

Máy lạnh Nagakawa 1 HP NS-C09R2T30

4990000đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

6,990,000đ
|
Máy lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18PA

-4%

Máy lạnh Aqua 2 HP AQA-KCR18PA

10990000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

11,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12PA

-22%

Máy lạnh Aqua 1.5 HP AQA-KCR12PA

6590000.00đ

tiết kiệm 1,900,000đ

giá bán:

8,490,000đ
|
Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR09PA

-23%

Máy lạnh Aqua 1 HP AQA-KCR09PA

5800000.00đ

tiết kiệm 1,690,000đ

giá bán:

7,490,000đ
|
Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24ZKH-8

-3%

Máy lạnh Panasonic 2.5 HP CU/CS-N24ZKH-8

26990000.00đ

tiết kiệm 700,000đ

giá bán:

27,690,000đ
Máy lạnh âm trần 1 pha Casper 2.5 HP CC-24FS35

-2%

Máy lạnh âm trần 1 pha Casper 2.5 HP CC-24FS35

22990000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

23,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTF35XAV1V

-3%

Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTF35XAV1V

11590000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

11,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Hikawa 2.5 HP HI-NC25M

-17%

Máy lạnh Hikawa 2.5 HP HI-NC25M

14450000.00đ

tiết kiệm 3,040,000đ

giá bán:

17,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Hikawa 2 HP HI-NC20M

-16%

Máy lạnh Hikawa 2 HP HI-NC20M

10550000.00đ

tiết kiệm 1,940,000đ

giá bán:

12,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Hikawa 1.5 HP HI-NC15M

-18%

Máy lạnh Hikawa 1.5 HP HI-NC15M

6550000.00đ

tiết kiệm 1,440,000đ

giá bán:

7,990,000đ
|
Máy lạnh Hikawa 1 HP HI-NC10M

-19%

Máy lạnh Hikawa 1 HP HI-NC10M

5450000.00đ

tiết kiệm 1,240,000đ

giá bán:

6,690,000đ
|
Máy lạnh Funiki 2.5 HP HSC24TMU

-6%

Máy lạnh Funiki 2.5 HP HSC24TMU

14090000.00đ

tiết kiệm 900,000đ

giá bán:

14,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Funiki 2 HP HSC18TMU

-11%

Máy lạnh Funiki 2 HP HSC18TMU

11090000.00đ

tiết kiệm 1,400,000đ

giá bán:

12,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Funiki 1.5 HP HSC12TMU

-16%

Máy lạnh Funiki 1.5 HP HSC12TMU

7090000.00đ

tiết kiệm 1,400,000đ

giá bán:

8,490,000đ
|
Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU

-20%

Máy lạnh Funiki 1 HP HSC09TMU

5990000.00đ

tiết kiệm 1,500,000đ

giá bán:

7,490,000đ
|
Máy lạnh CASPER 1HP KC09FC32

-5%

Máy lạnh CASPER 1HP KC09FC32

5990000.00đ

tiết kiệm 299,500đ

giá bán:

6,289,500đ
|
Máy lạnh âm trần MITSUBISHI 2.5HP HEAVY FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + PANEL T-PSA-5BW-E +REMOTE RCN-T-5BW-E2

-5%

Máy lạnh âm trần MITSUBISHI 2.5HP HEAVY FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + PANEL T-PSA-5BW-E +REMOTE RCN-T-5BW-E2

Trả góp 0%

31990000.00đ

tiết kiệm 1,599,500đ

giá bán:

33,589,500đ
Máy lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12WKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12WKH-8

Trả góp 0%

11590000.00đ

tiết kiệm 579,500đ

giá bán:

12,169,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

-1%

Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

Trả góp 0%

43290000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

43,790,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

-1%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Trả góp 0%

45890000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

46,390,000đ
Máy lạnh Asanzo 2HP S18N66

-9%

Máy lạnh Asanzo 2HP S18N66

Trả góp 0%

10290000.00đ

tiết kiệm 1,029,000đ

giá bán:

11,319,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Asanzo 1.5 HP S12N66

-9%

Máy lạnh Asanzo 1.5 HP S12N66

Trả góp 0%

7190000.00đ

tiết kiệm 719,000đ

giá bán:

7,909,000đ
|
Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT24-DF-BT

-21%

Máy lạnh Reetech 2.5 HP RT24-DF-BT

Trả góp 0%

13990000.00đ

tiết kiệm 3,700,000đ

giá bán:

17,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT

-21%

Máy lạnh Reetech 2 HP RT18-DF-BT

Trả góp 0%

11090000.00đ

tiết kiệm 2,939,000đ

giá bán:

14,029,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT

-32%

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT

Trả góp 0%

7290000.00đ

tiết kiệm 3,499,000đ

giá bán:

10,789,000đ
|
Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-DF-BT

-19%

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-DF-BT

Trả góp 0%

5690000.00đ

tiết kiệm 1,300,000đ

giá bán:

6,990,000đ
|
Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M

-5%

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M

Trả góp 0%

9490000.00đ

tiết kiệm 474,500đ

giá bán:

9,964,500đ
|
Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

Trả góp 0%

11590000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

-5%

Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

Trả góp 0%

9190000.00đ

tiết kiệm 459,500đ

giá bán:

9,649,500đ
|
Đã bán: 95 sản phẩm
Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGT36-DAT-A

-5%

Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGT36-DAT-A

Trả góp 0%

37590000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

39,590,000đ