Máy lạnh

x

thương hiệu

Thương hiệu

Loại máy

Giá bán

Công suất làm lạnh

Công nghệ Inverter

Máy lạnh

Tìm kiếm nhiều :  

Hiển thị 32 trên 136 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Máy lạnh DAIKIN Inverter 2.5HP FTKB60WAVMV/RKB60WVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 2.5HP FTKB60WAVMV/RKB60WVMV

Trả góp 0%

26990000.00đ

Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WMVMV/RKB35WMVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WMVMV/RKB35WMVMV

Trả góp 0%

13490000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Đã bán: 103 sản phẩm
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến300,000đ

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1HP FTKB25WMVMV/RKB25WMVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1HP FTKB25WMVMV/RKB25WMVMV

Trả góp 0%

10990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Đã bán: 119 sản phẩm
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKY35WMVMV/RKY35WMVMW

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKY35WMVMV/RKY35WMVMW

Trả góp 0%

16490000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Đã bán: 112 sản phẩm
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,800,000đ

Máy lạnh Reetech Inverter 2HP RTV18-TC-BI/RCV18-TC-BI

-8%

Máy lạnh Reetech Inverter 2HP RTV18-TC-BI/RCV18-TC-BI

Trả góp 0%

14990000.00đ

tiết kiệm 1,279,000đ

giá bán:

16,269,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến300,000đ

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5HP RTV12-TC-BI/RCV12-TC-BI

Máy lạnh Reetech Inverter 1.5HP RTV12-TC-BI/RCV12-TC-BI

Trả góp 0%

9490000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến200,000đ

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT

-19%

Máy lạnh Reetech 1.5 HP RT12-DF-BT

Trả góp 0%

8090000.00đ

tiết kiệm 1,909,000đ

giá bán:

9,999,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-DF-BT

-9%

Máy lạnh Reetech 1 HP RT9-DF-BT

Trả góp 0%

6490000.00đ

tiết kiệm 649,000đ

giá bán:

7,139,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 HP SRK18YXP-W5

-5%

Máy lạnh Mitsubishi Heavy inverter 2 HP SRK18YXP-W5

Trả góp 0%

19690000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

20,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến600,000đ

Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

-2%

Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

Trả góp 0%

9190000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

9,390,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Đã bán: 95 sản phẩm
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-U18XKH-8

-3%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-U18XKH-8

Trả góp 0%

22890000.00đ

tiết kiệm 600,000đ

giá bán:

23,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến300,000đ

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5HP CU/CS-XPU12XKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5HP CU/CS-XPU12XKH-8

Trả góp 0%

13490000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8

Trả góp 0%

10990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Asanzo Inverter 2 HP K18N66

-9%

Máy lạnh Asanzo Inverter 2 HP K18N66

11990000.00đ

tiết kiệm 1,199,000đ

giá bán:

13,189,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Gree 1.5 HP GWC12KC-K6N0C4

Máy lạnh Gree 1.5 HP GWC12KC-K6N0C4

Trả góp 0%

8990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Gree 1 HP GWC09KB-K6N0C4

-1%

Máy lạnh Gree 1 HP GWC09KB-K6N0C4

Trả góp 0%

7490000.00đ

tiết kiệm 100,000đ

giá bán:

7,590,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

-3%

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

Trả góp 0%

11590000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

11,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1HP FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1HP FTKB25WAVMV/RKB25WAVMV

10990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP XPU18XKH-8

-12%

Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP XPU18XKH-8

Trả góp 0%

19990000.00đ

tiết kiệm 2,710,000đ

giá bán:

22,700,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh SHARP Inverter 2HP AH-X18ZW

Máy lạnh SHARP Inverter 2HP AH-X18ZW

Trả góp 0%

14900000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER Invertet 1.5HP HC12IA33

Máy lạnh CASPER Invertet 1.5HP HC12IA33

7990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV

Trả góp 0%

11690000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh DAIKIN Inverter 2HP FTKY50WVMV/RKY50WVMW

Máy lạnh DAIKIN Inverter 2HP FTKY50WVMV/RKY50WVMW

Trả góp 0%

25190000.00đ

Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến2,200,000đ

Máy lạnh CASPER 1HP KC09FC32

Máy lạnh CASPER 1HP KC09FC32

5990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER 2HP KC18FC32

Máy lạnh CASPER 2HP KC18FC32

Trả góp 0%

10990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER 1.5HP LC12FS33

Máy lạnh CASPER 1.5HP LC12FS33

6990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER 1HP LC09FS33

Máy lạnh CASPER 1HP LC09FS33

5990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER Inverter 2HP GC-18IS33

Máy lạnh CASPER Inverter 2HP GC-18IS33

Trả góp 0%

15990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER Inverter 1.5HP GC - 12IS33

-21%

Máy lạnh CASPER Inverter 1.5HP GC - 12IS33

Trả góp 0%

7490000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

9,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER Inverter 2.5HP HC24IA32

Máy lạnh CASPER Inverter 2.5HP HC24IA32

Trả góp 0%

18990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh LG Inverter 2HP V18API1

Máy lạnh LG Inverter 2HP V18API1

Trả góp 0%

21290000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh CASPER Inverter 1.5HP GC - 12IS32

Máy lạnh CASPER Inverter 1.5HP GC - 12IS32

Trả góp 0%

9490000.00đ

Trả sau 0% lãi suất