Máy nước nóng

x

thương hiệu

Thương hiệu

Giá bán

Máy nước nóng

Tìm kiếm nhiều :  

Hiển thị 14 trên 14 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Máy nước nóng Centon Presto Turbo EIWH P M-N3 5.5kW (RS)

-5%

Máy nước nóng Centon Presto Turbo EIWH P M-N3 5.5kW (RS)

4990000.00đ

tiết kiệm 249,500đ

giá bán:

5,239,500đ
|
Máy nước nóng Centon Presto Plus EIWH P M-N2 4.5kW

-17%

Máy nước nóng Centon Presto Plus EIWH P M-N2 4.5kW

2990000.00đ

tiết kiệm 600,000đ

giá bán:

3,590,000đ
|
Máy nước nóng Centon Presto Plus EIWH NP M-N2 4.5kW

-5%

Máy nước nóng Centon Presto Plus EIWH NP M-N2 4.5kW

2590000.00đ

tiết kiệm 129,500đ

giá bán:

2,719,500đ
|
Máy nước nóng Centon Presto Lite EIWH P M-N1 4.5kW

-5%

Máy nước nóng Centon Presto Lite EIWH P M-N1 4.5kW

3390000.00đ

tiết kiệm 169,500đ

giá bán:

3,559,500đ
|
Máy nước nóng Centon Presto Lite EIWH NP M-N1 4.5kW

-5%

Máy nước nóng Centon Presto Lite EIWH NP M-N1 4.5kW

2290000.00đ

tiết kiệm 114,500đ

giá bán:

2,404,500đ
|
Máy nước nóng trực tiếp CENTON 8998ESP EMC 4.5 KW

-5%

Máy nước nóng trực tiếp CENTON 8998ESP EMC 4.5 KW

3690000.00đ

tiết kiệm 184,500đ

giá bán:

3,874,500đ
|
Máy nước nóng CENTON 8338ESP EMC 3.5 KW

-5%

Máy nước nóng CENTON 8338ESP EMC 3.5 KW

3190000.00đ

tiết kiệm 159,500đ

giá bán:

3,349,500đ
|
Máy nước nóng Centon GD600ESP RS FL

-4%

Máy nước nóng Centon GD600ESP RS FL

5190000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

5,390,000đ
|
Máy nước nóng Centon GD600ESP FL

-8%

Máy nước nóng Centon GD600ESP FL

3690000.00đ

tiết kiệm 300,000đ

giá bán:

3,990,000đ
|
Máy nước nóng Centon GD600E FL

-11%

Máy nước nóng Centon GD600E FL

2490000.00đ

tiết kiệm 300,000đ

giá bán:

2,790,000đ
|
Máy nước nóng Centon CP007EP

-10%

Máy nước nóng Centon CP007EP

3490000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

3,890,000đ
|
Máy nước nóng Centon 8998EP EMC 4.5 KW Xanh Z11

-11%

Máy nước nóng Centon 8998EP EMC 4.5 KW Xanh Z11

3390000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

3,790,000đ
|
Máy nước nóng Centon 8338EP EMC 3.5 KW

-11%

Máy nước nóng Centon 8338EP EMC 3.5 KW

3090000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

3,490,000đ
|
Máy nước nóng Centon 8338E EMC 3.5 KW

-8%

Máy nước nóng Centon 8338E EMC 3.5 KW

2290000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

2,490,000đ
|