Máy lạnh

Máy lạnh âm trần

x

thương hiệu

Thương hiệu

Giá bán

Loại máy

Công suất làm lạnh

Công nghệ Inverter

Máy lạnh âm trần

Tìm kiếm nhiều :  

Hiển thị 32 trên 34 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Máy lạnh âm trần 1 pha Casper 2.5 HP CC-24FS35

-2%

Máy lạnh âm trần 1 pha Casper 2.5 HP CC-24FS35

22990000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

23,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh âm trần DAIKIN Inverter 3.0 HP FCFC71DVM

-5%

Máy lạnh âm trần DAIKIN Inverter 3.0 HP FCFC71DVM

38590000.00đ

tiết kiệm 1,929,500đ

giá bán:

40,519,500đ
Máy lạnh DAIKIN FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18

-5%

Máy lạnh DAIKIN FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18

Trả góp 0%

45890000.00đ

tiết kiệm 2,294,500đ

giá bán:

48,184,500đ
Máy lạnh âm trần MITSUBISHI 2.5HP HEAVY FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + PANEL T-PSA-5BW-E +REMOTE RCN-T-5BW-E2

-5%

Máy lạnh âm trần MITSUBISHI 2.5HP HEAVY FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5 + PANEL T-PSA-5BW-E +REMOTE RCN-T-5BW-E2

Trả góp 0%

31990000.00đ

tiết kiệm 1,599,500đ

giá bán:

33,589,500đ
Máy lạnh DAIKIN Inverter 2.5HP FBA71BVMA9/RZF71CV2V +BRC4C66

-5%

Máy lạnh DAIKIN Inverter 2.5HP FBA71BVMA9/RZF71CV2V +BRC4C66

Trả góp 0%

39900000.00đ

tiết kiệm 1,995,000đ

giá bán:

41,895,000đ
Máy lạnh âm trần DAIKIN Inverter FFFC50AVM/RZFC50DVM+BRC7M531W86+BYFQ60CAW (không dây)

-5%

Máy lạnh âm trần DAIKIN Inverter FFFC50AVM/RZFC50DVM+BRC7M531W86+BYFQ60CAW (không dây)

Trả góp 0%

31630000.00đ

tiết kiệm 1,581,500đ

giá bán:

33,211,500đ
Máy lạnh 4HP MITSUBISHI - FDT100CSV

-5%

Máy lạnh 4HP MITSUBISHI - FDT100CSV

Trả góp 0%

34900000.00đ

tiết kiệm 1,745,000đ

giá bán:

36,645,000đ
Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM 1 pha(RM không dây)

-5%

Máy lạnh âm trần DAIKIN FCF125CVM 1 pha(RM không dây)

Trả góp 0%

51900000.00đ

tiết kiệm 2,595,000đ

giá bán:

54,495,000đ
Máy lạnh âm trần DAIKIN Inverter FCFC50DVM/RZFC50DVM(RM không dây)

-5%

Máy lạnh âm trần DAIKIN Inverter FCFC50DVM/RZFC50DVM(RM không dây)

Trả góp 0%

28900000.00đ

tiết kiệm 1,445,000đ

giá bán:

30,345,000đ
Máy lạnh DAIKIN Inverter 5HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18

-5%

Máy lạnh DAIKIN Inverter 5HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18

Trả góp 0%

49800000.00đ

tiết kiệm 2,490,000đ

giá bán:

52,290,000đ
Dàn lạnh DAIKIN Inverter FXFQ32AVM

-5%

Dàn lạnh DAIKIN Inverter FXFQ32AVM

Trả góp 0%

12250000.00đ

tiết kiệm 612,500đ

giá bán:

12,862,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 5.5HP S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

-5%

Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 5.5HP S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Trả góp 0%

48500000.00đ

tiết kiệm 2,425,000đ

giá bán:

50,925,000đ
Máy lạnh DAIKIN FFFC35AVM/RZFC35EVM+BRC2E61+BYFQ60CAW

-5%

Máy lạnh DAIKIN FFFC35AVM/RZFC35EVM+BRC2E61+BYFQ60CAW

Trả góp 0%

24220000.00đ

tiết kiệm 1,211,000đ

giá bán:

25,431,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 3.5HP S-2430PU3H/U-30PR1H5

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 3.5HP S-2430PU3H/U-30PR1H5

40390000.00đ

tiết kiệm 2,019,500đ

giá bán:

42,409,500đ
Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 2HP S-1821PU3H/U-18PR1H5

-5%

Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 2HP S-1821PU3H/U-18PR1H5

Trả góp 0%

28590000.00đ

tiết kiệm 1,429,500đ

giá bán:

30,019,500đ
Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

-1%

Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

Trả góp 0%

43290000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

43,790,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

-1%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Trả góp 0%

45890000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

46,390,000đ
Máy lạnh DAIKIN inverter âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

-1%

Máy lạnh DAIKIN inverter âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

Trả góp 0%

45390000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

45,790,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin 4 HP FCF100CVM/RZF100CYM

-4%

Máy lạnh âm trần Daikin 4 HP FCF100CVM/RZF100CYM

Trả góp 0%

52590000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

54,590,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCFC125DVM

-5%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCFC125DVM

Trả góp 0%

49690000.00đ

tiết kiệm 2,710,000đ

giá bán:

52,400,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3 HP FCFC71DVM

-5%

Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3 HP FCFC71DVM

Trả góp 0%

38600000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

40,600,000đ
Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGT36-DAT-A

-5%

Máy lạnh âm trần Reetech 4 HP RGT36-DAT-A

Trả góp 0%

37590000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

39,590,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 Hp FCRN50FXV1V/RNV50DBV1V+BC50F2XWV

-5%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 Hp FCRN50FXV1V/RNV50DBV1V+BC50F2XWV

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4.0 Hp FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V+BC50F2XWV

-5%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4.0 Hp FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V+BC50F2XWV

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 Hp FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF

-5%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 Hp FCF50CVM/RZF50CV2V+BRC7M635F+BYCQ125EAF

32890000.00đ

tiết kiệm 1,644,500đ

giá bán:

34,534,500đ
Máy Lạnh Âm Trần 2.5HP REETECH RGT24-CD-A/RC24-CDG-A

-5%

Máy Lạnh Âm Trần 2.5HP REETECH RGT24-CD-A/RC24-CDG-A

Trả góp 0%

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần 2.0HP REETECH RGT18-CD-A/RC18-CDG-A

-5%

Máy Lạnh Âm Trần 2.0HP REETECH RGT18-CD-A/RC18-CDG-A

Trả góp 0%

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.5 HP FCQ60KAVEA/RZR60MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

-5%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.5 HP FCQ60KAVEA/RZR60MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

Trả góp 0%

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 HP FCQ50KAVEA/RZR50MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

-5%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 HP FCQ50KAVEA/RZR50MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

Trả góp 0%

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4 HP FCQ100KAVEA/RZR100MVM + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

-5%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4 HP FCQ100KAVEA/RZR100MVM + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

Trả góp 0%

1000000000.00đ

tiết kiệm 50,000,000đ

giá bán:

1,050,000,000đ
Dàn lạnh DAIKIN 1.5HP CDXP35RVMV

-5%

Dàn lạnh DAIKIN 1.5HP CDXP35RVMV

9900000.00đ

tiết kiệm 495,000đ

giá bán:

10,395,000đ
|
Dàn lạnh DAIKIN Inverter FXFQ125AVM

-5%

Dàn lạnh DAIKIN Inverter FXFQ125AVM

Trả góp 0%

21560000.00đ

tiết kiệm 1,078,000đ

giá bán:

22,638,000đ
Trả sau 0% lãi suất

Chọn máy lạnh âm trần - Sự chọn lựa hoàn hảo cho không gian lớn

Máy lạnh là một trong những thiết bị quan trọng trong mỗi gia đình hiện đại ngày nay. Nhất là khi khí hậu ngày càng cực đoan, nhiệt độ ngày càng tăng khiến cho con người cảm thấy vô cùng khó chịu khi hè đến. Bạn lo lắng khi căn phòng nhà bạn hoặc văn phòng, công ty rộng thì nên chọn máy lạnh nào? Câu trả lời là máy lạnh âm trần. Máy lạnh âm trần có những ưu điểm gì? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Tính thẩm mỹ

Máy lạnh âm trần chính là chọn lựa hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, nhất là trong các công trình lớn như trường học, xông ty, xí nghiệp, phòng khách rộng,… Thiết kế gọn nhẹ, thẩm mỹ giúp phù hợp cho mọi không gian. Chắc chắn sở hữu chiếc máy lạnh âm trần này không gian căn phòng của bạn sẽ đẳng cấp hơn, sang trọng hơn.

Sau khi bạn lắp đặt máy lạnh âm trần chìm vào trần nhà cùng với đó là mặt nạ vuông của máy lạnh đồng nhất với không gian. Từ đó không làm ảnh hưởng đến việc bố trí cũng như lắp đặt các hệ thống ánh sáng, đồ nội thất trong phòng. Sở hữu chiếc máy lạnh này sẽ giúp nhìn không gian thoáng đãng hơn rất nhiều.

may-lanh-am-tran 1

Khả năng làm lạnh nhanh

Máy lạnh âm trần trên thị trường hiện nay đều có khả năng làm lạnh nhanh nhờ thiết kế với 4 cửa gió thổi đều 4 hướng cùng chế độ đảo gió tự. Nhờ đó giúp cho không khí được phân bố rất đồng đều, dàn trải khắp mợi nơi và khắp các ngóc ngách trong căn phòng. Hơn nữa máy lạnh âm trần còn sử dụng tới 2 bộ cảm biết nhiệt cho dàn lạnh, 1 bộ điều khiển từ xa mang đến sự tiện lợi cho người sử dụng. Tất cả những điều này sẽ mang đến cho người dùng các tiện ích tốt nhất, thuận tiện nhất, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái cho người dùng.

Thiết kế hệ thống quạt dễ dàng điều chỉnh, cài đặt tốc độ cho cánh quạt, hướng gió nhờ đó mang tiêu chuẩn giúp giảm thiểu tối đa gió trực tiếp, chế độ Dry có khả năng khử ẩm phù hợp cho những ngày thời tiết ẩm ướt dễ chịu, trong lành và mát mẻ nhất.

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

Nhiều người tiêu dùng rất đắn đo máy lạnh âm trần lắp đăt khó khăn, đừng lo lắng, đội ngũ chuyên viên lắp đặt có kinh nghiệm sẽ giúp cho công việc lắp đặt này được hoàn tất nhanh chóng. Thiết kế máy treo chìm vào trần hà chính vì thế mà việc lắp đặt ống thoát nước nâng cao đến 750mm so với đáy máy rất dễ dàng. Chính điều này giúp cho bạn lắp đường ống nước trở nên đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Êm ái trong quá trình hoạt động

Máy lạnh âm trần phù hợp với không gian lớn hoặc lắp đăt cho nhiều phòng nhỏ đặt cạnh nhau. Ngoài việc tạo ra không khí trong lành, mát mẻ thì máy còn hoạt động vô cùng êm ái, không tạo ra tiếng ồn đối với các dòng máy lạnh công suất lớn.

may-lanh-am-tran

Trên đây là những ưu điểm mà máy lạnh âm trần mang đến, bạn có bị thuyết phục bởi những tính năng vượt trội của sản phẩm này? Hãy liên hệ với Điện máy Thiên Nam Hòa để được tư vấn, mua sản phẩm chính hãng ngay hôm nay nhé!

Điện máy Thiên Nam Hòa

Xem thêm