Tủ lạnh

Tủ lạnh Hitachi

x

thương hiệu

Thương hiệu

Giá bán

Kiểu tủ

Số cửa

Dung tích (Lít)

Công nghệ Inverter

Tủ lạnh Hitachi

Tìm kiếm nhiều :  

Hiển thị 32 trên 41 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Tủ lạnh Hitachi inverter 525 lít HRSN9552DDXVN

-2%

Tủ lạnh Hitachi inverter 525 lít HRSN9552DDXVN

20490000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

20,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi inverter 260 lít HRTN5275MFUVN

-4%

Tủ lạnh Hitachi inverter 260 lít HRTN5275MFUVN

9390000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

9,790,000đ
|
Tủ lạnh Hitachi inverter 240 lít HRTN5255MFUVN

-7%

Tủ lạnh Hitachi inverter 240 lít HRTN5255MFUVN

8390000.00đ

tiết kiệm 600,000đ

giá bán:

8,990,000đ
|
Tủ lạnh Hitachi inverter 210 lít HRTN5230MUVN

-6%

Tủ lạnh Hitachi inverter 210 lít HRTN5230MUVN

7990000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

8,490,000đ
|
Tủ lạnh HITACHI 615 LIT R-WX620KV(XK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI 615 LIT R-WX620KV(XK)

77890000.00đ

tiết kiệm 3,894,500đ

giá bán:

81,784,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 339 lít R-FVX450PGV9(GBK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 339 lít R-FVX450PGV9(GBK)

Trả góp 0%

13500000.00đ

tiết kiệm 675,000đ

giá bán:

14,175,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh HITACHI Inverter 735 lít R-ZX740KV(X)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 735 lít R-ZX740KV(X)

Trả góp 0%

125000000.00đ

tiết kiệm 6,250,000đ

giá bán:

131,250,000đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-MY800GVGV0 (MIR)

-13%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-MY800GVGV0 (MIR)

Trả góp 0%

66990000.00đ

tiết kiệm 9,660,000đ

giá bán:

76,650,000đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-WB640PGV1(GCK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-WB640PGV1(GCK)

Trả góp 0%

33890000.00đ

tiết kiệm 1,694,500đ

giá bán:

35,584,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-WB640VGV0X(MIR)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-WB640VGV0X(MIR)

Trả góp 0%

49890000.00đ

tiết kiệm 2,494,500đ

giá bán:

52,384,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 450 lít R-FG560PGV8X(GBK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 450 lít R-FG560PGV8X(GBK)

Trả góp 0%

18990000.00đ

tiết kiệm 949,500đ

giá bán:

19,939,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh HITACHI Inverter 450 lít R-FG560PGV8(GBK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 450 lít R-FG560PGV8(GBK)

17490000.00đ

tiết kiệm 874,500đ

giá bán:

18,364,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 li1t R-WB640VGV0(GMG)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 li1t R-WB640VGV0(GMG)

Trả góp 0%

40490000.00đ

tiết kiệm 2,024,500đ

giá bán:

42,514,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít  R-WB640VGV0(GBK)

-2%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-WB640VGV0(GBK)

Trả góp 0%

39490000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

40,490,000đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 590 lít R-M800PGV0 (GBK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 590 lít R-M800PGV0 (GBK)

Trả góp 0%

47890000.00đ

tiết kiệm 2,394,500đ

giá bán:

50,284,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 (GBK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 (GBK)

54890000.00đ

tiết kiệm 2,744,500đ

giá bán:

57,634,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 595 lít R-S800PGV0 (GBK)

-5%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 595 lít R-S800PGV0 (GBK)

Trả góp 0%

41890000.00đ

tiết kiệm 2,094,500đ

giá bán:

43,984,500đ
Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-MX800GVGV0 (GBK)

-12%

Tủ lạnh HITACHI Inverter 569 lít R-MX800GVGV0 (GBK)

Trả góp 0%

57990000.00đ

tiết kiệm 7,700,000đ

giá bán:

65,690,000đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (GBK)

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (GBK)

Trả góp 0%

17500000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi inverter 415 lít R-FWB490PGV9 (GBK)

-2%

Tủ lạnh Hitachi inverter 415 lít R-FWB490PGV9 (GBK)

Trả góp 0%

23990000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

24,390,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 (GMG)

-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 (GMG)

Trả góp 0%

17590000.00đ

tiết kiệm 1,759,000đ

giá bán:

19,349,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 (GBK)

-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 390 lít R-FVY510PGV0 (GBK)

Trả góp 0%

17590000.00đ

tiết kiệm 1,759,000đ

giá bán:

19,349,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GMG)

-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GMG)

Trả góp 0%

17190000.00đ

tiết kiệm 1,719,000đ

giá bán:

18,909,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GBK)

-9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 (GBK)

Trả góp 0%

17190000.00đ

tiết kiệm 1,719,000đ

giá bán:

18,909,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (MIR)

-9%

Tủ lạnh Hitachi inverter 366 lít R-FVX480PGV9 (MIR)

Trả góp 0%

16190000.00đ

tiết kiệm 1,619,000đ

giá bán:

17,809,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (DIA)

-5%

Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (DIA)

Trả góp 0%

89390000.00đ

tiết kiệm 4,469,500đ

giá bán:

93,859,500đ
Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (GBZ)

-9%

Tủ lạnh Hitachi inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X (GBZ)

Trả góp 0%

89390000.00đ

tiết kiệm 8,939,000đ

giá bán:

98,329,000đ
Tủ lạnh Hitachi Inverter 443 lít R-FVX510PGV9 (GBK)

-12%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 443 lít R-FVX510PGV9 (GBK)

Trả góp 0%

14990000.00đ

tiết kiệm 2,020,000đ

giá bán:

17,010,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Tủ Lạnh HITACHI 290 Lít R-H350PGV7 (BSL)

-5%

Tủ Lạnh HITACHI 290 Lít R-H350PGV7 (BSL)

9290000.00đ

tiết kiệm 464,500đ

giá bán:

9,754,500đ
|
Tủ Lạnh HITACHI 290 Lít R-H350PGV7 (BBK)

-5%

Tủ Lạnh HITACHI 290 Lít R-H350PGV7 (BBK)

9290000.00đ

tiết kiệm 464,500đ

giá bán:

9,754,500đ
|
Tủ Lạnh HITACHI Inverter 260 Lít R-H310PGV7 (BBK)

-10%

Tủ Lạnh HITACHI Inverter 260 Lít R-H310PGV7 (BBK)

8490000.00đ

tiết kiệm 928,500đ

giá bán:

9,418,500đ
|
Tủ Lạnh HITACHI Inverter 260 Lít R-H310PGV7 (BSL)

-10%

Tủ Lạnh HITACHI Inverter 260 Lít R-H310PGV7 (BSL)

8490000.00đ

tiết kiệm 928,500đ

giá bán:

9,418,500đ
|

Hitachi- thương hiệu tủ lạnh được khách hàng tin tưởng sử dụng

Thật khó khăn để tìm ra một chiếc tủ lạnh phù hợp riêng cho mình giữa hàng triệu chiếc tủ lạnh đang được bày bán trên thị trường. Hãy dành ít phút cùng Thiên Nam Hòa tìm hiểu kĩ hơn về tủ lạnh Hitachi - có phải là sự lựa chọn tốt dành riêng cho bạn.

 

1. Nhìn chung về thương hiệu Hitachi

Hitachi- thương hiệu đến từ Nhật bản lấy được rất nhiều sự tin tưởng từ phía người dùng cho đến hiện tại. Đây cũng là thương hiệu nằm trong danh sách “ đáng mua nhất hiện nay”. Hầu hết tất cả những sản phẩm mang thương hiệu này đều “ được lòng” rất nhiều đối tượng khách hàng kể cả những đối tượng khó tánh.

 

2. Lí do bạn nên chọn tủ lạnh đến từ thương hiệu Hitachi

Tủ lạnh Hitachi

- Hầu hết những chiếc tủ lạnh Hitachi đều sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng nhắm vào phân khúc trung-  cao cấp. Các thiết kế của Hitachi mang đạm phong cách tinh tế, hiện đại những vẫn giữ được sự chắc chắn và bền lâu.

- Sản phẩm được đánh giá có độ bền khá cao, bền bỉ theo thời gian

- Hitachi luôn bắt kịp và dẫn đầu xu hướng công nghệ có trên chiếc tủ lạnh của mình.

- Với những sản phẩm được trang bị công nghệ inverter sẽ cho khả năng hoạt động êm ái hơn, tiết kiệm điện tốt hơn rất nhiều nhờ công nghệ cảm biến Eco Thermo- Sensor cho khả năng sử dụng hơi lạnh tốt.

Nhìn chung thì tủ lạnh mang thương hiệu này luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía khách hàng bởi chất lượng, trải nghiệm mà nó mang lại “ rất đáng” để người dùng tin tưởng sử dụng. Nhưng bên cạnh đó, một điều bạn cần lưu ý là giá tiền sẽ “ khá cao”.

 

3. Có nên mua tủ lạnh thương hiệu Hitachi không?

Tủ lạnh Hitachi

Để biết được có nên mua hay không bạn nên cân nhắc các yếu tố như: tài chính, sở thích, nhu cầu và cả những ý kiến của các thành viên khác trong gia đình,…

Thương hiệu tủ lạnh Hitachi là một gợi ý đáng để bạn xem xét khi mua sắm tại Điện Máy Thiên Nam  Hòa.

Hãy đến với chúng tôi để được sở hữu sản phẩm với mức giá “ ưu đãi" hoặc hotline 1900 1829 các tư vấn viên luôn sẵn lòng lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho bạn.

Xem thêm