Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC30VVM-A

-22%

Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC30VVM-A

3490000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

4,490,000đ
Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC40UVM6

-25%

Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC40UVM6

5990000.00đ

tiết kiệm 2,048,500đ

giá bán:

8,038,500đ
Máy lọc không khí DAIKIN MCK55TVM6

-5%

Máy lọc không khí DAIKIN MCK55TVM6

9450000.00đ

tiết kiệm 450,000đ

giá bán:

9,900,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

-8%

Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

20890000.00đ

tiết kiệm 1,780,000đ

giá bán:

22,670,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

-5%

Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

28990000.00đ

tiết kiệm 1,560,000đ

giá bán:

30,550,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

-3%

Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

17390000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

17,890,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V

-5%

Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V

23890000.00đ

tiết kiệm 1,300,000đ

giá bán:

25,190,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh 2 chiều Daikin 3 HP FTHF71RVMV/RHF71RVMV

-5%

Máy lạnh 2 chiều Daikin 3 HP FTHF71RVMV/RHF71RVMV

38690000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

40,690,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKC25UAVMV

-2%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKC25UAVMV

12290000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

12,490,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,500,000đ

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

-1%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

14990000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

15,190,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,500,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKC50UVMV

-4%

Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKC50UVMV

21990000.00đ

tiết kiệm 1,010,000đ

giá bán:

23,000,000đ
Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKC60UVMV

-5%

Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKC60UVMV

30290000.00đ

tiết kiệm 1,580,000đ

giá bán:

31,870,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,500,000đ

Máy lạnh Daikin 3 HP FTKC71UVMV

-6%

Máy lạnh Daikin 3 HP FTKC71UVMV

32390000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

34,390,000đ
Máy lạnh Daikin 1 HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

-6%

Máy lạnh Daikin 1 HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

16490000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

17,490,000đ
Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTKM35SVMV

-5%

Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTKM35SVMV

19690000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

20,690,000đ
Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

-2%

Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

9190000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

9,390,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,300,000đ

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

-3%

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

11590000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

11,990,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,300,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP ATKA25UAVMV

-14%

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP ATKA25UAVMV

9590000.00đ

tiết kiệm 1,600,000đ

giá bán:

11,190,000đ
Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV

-23%

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV

10590000.00đ

tiết kiệm 3,200,000đ

giá bán:

13,790,000đ
Dàn lạnh Daikin FXAQ20AVM

-13%

Dàn lạnh Daikin FXAQ20AVM

11350000.00đ

tiết kiệm 1,702,500đ

giá bán:

13,052,500đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn lạnh Daikin FXAQ25AVM

-21%

Dàn lạnh Daikin FXAQ25AVM

10390000.00đ

tiết kiệm 2,835,000đ

giá bán:

13,225,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKA50UAVMV

-8%

Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKA50UAVMV

19390000.00đ

tiết kiệm 1,600,000đ

giá bán:

20,990,000đ
Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKA60UAVMV

-11%

Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKA60UAVMV

25590000.00đ

tiết kiệm 3,100,000đ

giá bán:

28,690,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,100,000đ

Máy lạnh Daikin 1 HP FTF25UV1V/RF25UV1V

-2%

Máy lạnh Daikin 1 HP FTF25UV1V/RF25UV1V

8990000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

9,190,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VMVMV

-4%

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VMVMV

10590000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

10,990,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,100,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKA35VMVMV

-2%

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKA35VMVMV

12890000.00đ

tiết kiệm 300,000đ

giá bán:

13,190,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,100,000đ

Máy lạnh âm tường Daikin 5 HP FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18

-4%

Máy lạnh âm tường Daikin 5 HP FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18

50190000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

52,190,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3 HP FCFC71DVM

-5%

Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3 HP FCFC71DVM

38600000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

40,600,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCFC125DVM

-4%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCFC125DVM

49690000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

51,690,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ40AVM

-15%

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ40AVM

12740000.00đ

tiết kiệm 2,260,000đ

giá bán:

15,000,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ50AVM

-15%

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ50AVM

14020000.00đ

tiết kiệm 2,480,000đ

giá bán:

16,500,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ80AVM

-14%

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ80AVM

17690000.00đ

tiết kiệm 2,810,000đ

giá bán:

20,500,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh âm trần Daikin 4 HP FCF100CVM/RZF100CYM

-4%

Máy lạnh âm trần Daikin 4 HP FCF100CVM/RZF100CYM

52590000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

54,590,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh DAIKIN inverter âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

-1%

Máy lạnh DAIKIN inverter âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

45390000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

45,790,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

-1%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

45890000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

46,390,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

-1%

Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

43290000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

43,790,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn nóng Daikin 10 HP RXQ10AYM

-11%

Dàn nóng Daikin 10 HP RXQ10AYM

87710000.00đ

tiết kiệm 11,290,000đ

giá bán:

99,000,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn nóng Daikin 12 HP RXQ12AYM

-2%

Dàn nóng Daikin 12 HP RXQ12AYM

115500000.00đ

tiết kiệm 2,000,000đ

giá bán:

117,500,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Dàn nóng Daikin 18 HP RXQ18AYM

-11%

Dàn nóng Daikin 18 HP RXQ18AYM

148990000.00đ

tiết kiệm 18,010,000đ

giá bán:

167,000,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh tủ đứng Daikin inverter FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC4C66

-1%

Máy lạnh tủ đứng Daikin inverter FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC4C66

65190000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

65,690,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 10HP FVGR250PV1/RZUR250PY1

Máy lạnh Daikin inverter 10HP FVGR250PV1/RZUR250PY1

107890000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

108,290,000đ
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến500,000đ