Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC30VVM-A

-30%

Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC30VVM-A

3141000đ

tiết kiệm 1,349,000đ

giá bán:

4,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC40UVM6

-33%

Máy Lọc Không Khí DAIKIN MC40UVM6

5391000đ

tiết kiệm 2,647,500đ

giá bán:

8,038,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lọc không khí DAIKIN MCK55TVM6

-14%

Máy lọc không khí DAIKIN MCK55TVM6

8505000đ

tiết kiệm 1,395,000đ

giá bán:

9,900,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lọc không khí DAIKIN MC55UVM6

-5%

Máy lọc không khí DAIKIN MC55UVM6

7090000.00đ

tiết kiệm 360,000đ

giá bán:

7,450,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

-15%

Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTKQ50SVMV/RKQ50SVMV

19218800đ

tiết kiệm 3,451,200đ

giá bán:

22,670,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

-13%

Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTKQ60SVMV/RKQ60SVMV

26670800đ

tiết kiệm 3,879,200đ

giá bán:

30,550,000đ
Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

-11%

Máy Lạnh Daikin 2.0 HP FTC50NV1V

15998800đ

tiết kiệm 1,891,200đ

giá bán:

17,890,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V

-13%

Máy Lạnh Daikin 2.5 HP FTC60NV1V/RC60NV1V

21978800đ

tiết kiệm 3,211,200đ

giá bán:

25,190,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh 2 chiều Daikin 3 HP FTHF71RVMV/RHF71RVMV

-13%

Máy lạnh 2 chiều Daikin 3 HP FTHF71RVMV/RHF71RVMV

35594800đ

tiết kiệm 5,095,200đ

giá bán:

40,690,000đ
Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKC25UAVMV

-2%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKC25UAVMV

12290000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

12,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMVMáy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

-1%

Máy lạnh Daikin Inverter 1.5 HP ATKC35UAVMV

14990000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

15,190,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKC50UVMV

-12%

Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKC50UVMV

20230800đ

tiết kiệm 2,769,200đ

giá bán:

23,000,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKC60UVMV

-13%

Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKC60UVMV

27866800đ

tiết kiệm 4,003,200đ

giá bán:

31,870,000đ
Máy lạnh Daikin 3 HP FTKC71UVMV

-13%

Máy lạnh Daikin 3 HP FTKC71UVMV

29798800đ

tiết kiệm 4,591,200đ

giá bán:

34,390,000đ
Máy lạnh Daikin 1 HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

-13%

Máy lạnh Daikin 1 HP FTKM25SVMV/RKM25SVMV

15170800đ

tiết kiệm 2,319,200đ

giá bán:

17,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTKM35SVMV

-12%

Máy lạnh Daikin 1.5 HP FTKM35SVMV

18114800đ

tiết kiệm 2,575,200đ

giá bán:

20,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1VMáy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

-2%

Máy lạnh Daikin 1 HP ATF25UV1V

9190000.00đ

tiết kiệm 200,000đ

giá bán:

9,390,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,500,000đ

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

-3%

Máy lạnh Daikin 1.5 HP ATF35UV1V

11590000.00đ

tiết kiệm 400,000đ

giá bán:

11,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,500,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP ATKA25UAVMV

-13%

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP ATKA25UAVMV

9742800đ

tiết kiệm 1,447,200đ

giá bán:

11,190,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV

-29%

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP ATKA35UAVMV

9742800đ

tiết kiệm 4,047,200đ

giá bán:

13,790,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Dàn lạnh Daikin FXAQ20AVM

-20%

Dàn lạnh Daikin FXAQ20AVM

10442000đ

tiết kiệm 2,610,500đ

giá bán:

13,052,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Dàn lạnh Daikin FXAQ25AVM

-28%

Dàn lạnh Daikin FXAQ25AVM

9558800đ

tiết kiệm 3,666,200đ

giá bán:

13,225,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKA50UAVMV

-15%

Máy lạnh Daikin inverter 2 HP FTKA50UAVMV

17838800đ

tiết kiệm 3,151,200đ

giá bán:

20,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKA60UAVMV

-18%

Máy lạnh Daikin inverter 2.5 HP FTKA60UAVMV

23542800đ

tiết kiệm 5,147,200đ

giá bán:

28,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin 1 HP FTF25UV1V/RF25UV1V

-10%

Máy lạnh Daikin 1 HP FTF25UV1V/RF25UV1V

8270800đ

tiết kiệm 919,200đ

giá bán:

9,190,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VMVMVMáy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VMVMV

-11%

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VMVMV

9742800đ

tiết kiệm 1,247,200đ

giá bán:

10,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,200,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKA35VMVMV

-10%

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKA35VMVMV

11858800đ

tiết kiệm 1,331,200đ

giá bán:

13,190,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,200,000đ

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VAVMV

-8%

Máy lạnh Daikin inverter 1 HP FTKA25VAVMV

9742800đ

tiết kiệm 847,200đ

giá bán:

10,590,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKA35VAVMV

-8%

Máy lạnh Daikin inverter 1.5 HP FTKA35VAVMV

11858800đ

tiết kiệm 1,031,200đ

giá bán:

12,890,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTF35UV1V/RF35UV1V

-8%

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTF35UV1V/RF35UV1V

10386800đ

tiết kiệm 903,200đ

giá bán:

11,290,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh DAIKIN Inverter 1HP FTKB25WMVMV/RKB25WMVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1HP FTKB25WMVMV/RKB25WMVMV

10990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến1,700,000đ

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WMVMV/RKB35WMVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WMVMV/RKB35WMVMV

13490000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh DAIKIN Inverter 2HP FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV

Máy lạnh DAIKIN Inverter 2HP FTKB50WAVMV/RKB50WAVMV

19990000.00đ

Trả sau 0% lãi suất
Ưu đãi thiên hoà trị giá

PMH đến2,000,000đ

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV

-8%

Máy lạnh DAIKIN Inverter 1.5HP FTKB35WAVMV/RKB35WAVMV

10754800đ

tiết kiệm 935,200đ

giá bán:

11,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4 HP FCQ100KAVEA/RZR100MVM + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

-8%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4 HP FCQ100KAVEA/RZR100MVM + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

920000000đ

tiết kiệm 80,000,000đ

giá bán:

1,000,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 HP FCQ50KAVEA/RZR50MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

-8%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 HP FCQ50KAVEA/RZR50MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

920000000đ

tiết kiệm 80,000,000đ

giá bán:

1,000,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.5 HP FCQ60KAVEA/RZR60MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

-8%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.5 HP FCQ60KAVEA/RZR60MVMV + BRC7F635F9+BYCP125K-W18

920000000đ

tiết kiệm 80,000,000đ

giá bán:

1,000,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4.0 Hp FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V+BC50F2XWV

-8%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 4.0 Hp FCRN100FXV1V/RR100DBXV1V+BC50F2XWV

920000000đ

tiết kiệm 80,000,000đ

giá bán:

1,000,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 5.0 Hp FCF125CVM/RZF125CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF

-8%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 5.0 Hp FCF125CVM/RZF125CYM+BRC1E63+BYCQ125EAF

920000000đ

tiết kiệm 80,000,000đ

giá bán:

1,000,000,000đ
Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 Hp FCRN50FXV1V/RNV50DBV1V+BC50F2XWV

-8%

Máy Lạnh Âm Trần DAIKIN 2.0 Hp FCRN50FXV1V/RNV50DBV1V+BC50F2XWV

920000000đ

tiết kiệm 80,000,000đ

giá bán:

1,000,000,000đ
Máy lạnh âm tường Daikin 5 HP FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18

-12%

Máy lạnh âm tường Daikin 5 HP FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC1C61+BYCP125K-W18

46174800đ

tiết kiệm 6,015,200đ

giá bán:

52,190,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3 HP FCFC71DVM

-13%

Máy lạnh âm trần Daikin inverter 3 HP FCFC71DVM

35512000đ

tiết kiệm 5,088,000đ

giá bán:

40,600,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCFC125DVM

-12%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCFC125DVM

45714800đ

tiết kiệm 5,975,200đ

giá bán:

51,690,000đ
Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ40AVM

-22%

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ40AVM

11720800đ

tiết kiệm 3,279,200đ

giá bán:

15,000,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ50AVM

-22%

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ50AVM

12898400đ

tiết kiệm 3,601,600đ

giá bán:

16,500,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ80AVM

-21%

Dàn lạnh âm trần Daikin FXFQ80AVM

16274800đ

tiết kiệm 4,225,200đ

giá bán:

20,500,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh âm trần Daikin 4 HP FCF100CVM/RZF100CYM

-11%

Máy lạnh âm trần Daikin 4 HP FCF100CVM/RZF100CYM

48382800đ

tiết kiệm 6,207,200đ

giá bán:

54,590,000đ
Máy lạnh DAIKIN inverter âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

-9%

Máy lạnh DAIKIN inverter âm trần FCFC100DVM/RZFC100DVM

41758800đ

tiết kiệm 4,031,200đ

giá bán:

45,790,000đ
Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

-9%

Máy lạnh âm trần Daikin 5 HP FCNQ42MV1/RNQ42MY1

42218800đ

tiết kiệm 4,171,200đ

giá bán:

46,390,000đ
Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

-9%

Máy lạnh Daikin âm trần 4HP FCNQ36MV1/RNQ36MY1

39826800đ

tiết kiệm 3,963,200đ

giá bán:

43,790,000đ
Dàn nóng Daikin 10 HP RXQ10AYM

-18%

Dàn nóng Daikin 10 HP RXQ10AYM

80693200đ

tiết kiệm 18,306,800đ

giá bán:

99,000,000đ
Dàn nóng Daikin 12 HP RXQ12AYM

-10%

Dàn nóng Daikin 12 HP RXQ12AYM

106260000đ

tiết kiệm 11,240,000đ

giá bán:

117,500,000đ
Dàn nóng Daikin 18 HP RXQ18AYM

-18%

Dàn nóng Daikin 18 HP RXQ18AYM

137070800đ

tiết kiệm 29,929,200đ

giá bán:

167,000,000đ
Máy lạnh tủ đứng Daikin inverter FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC4C66

-9%

Máy lạnh tủ đứng Daikin inverter FVA125AMVM/RZF125CVM+BRC4C66

59974800đ

tiết kiệm 5,715,200đ

giá bán:

65,690,000đ
Máy lạnh Daikin inverter 10HP FVGR250PV1/RZUR250PY1

-8%

Máy lạnh Daikin inverter 10HP FVGR250PV1/RZUR250PY1

99258800đ

tiết kiệm 9,031,200đ

giá bán:

108,290,000đ