x

Kết quả tìm kiếm Hệ thống tìm thấy 13 sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Hiển thị 13 trên 13 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1HP RAS-H10Z1KCVG-V

-16%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1HP RAS-H10Z1KCVG-V

9590000.00đ

tiết kiệm 1,847,000đ

giá bán:

11,437,000đ
|
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1.5HP RAS-H13Z1KCVG-V

-8%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1.5HP RAS-H13Z1KCVG-V

12290000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

13,290,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 2HP RAS-H18C4KCVG-V/RAS-H18C4ACVG-V

-6%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 2HP RAS-H18C4KCVG-V/RAS-H18C4ACVG-V

Trả góp 0%

17690000.00đ

tiết kiệm 1,210,000đ

giá bán:

18,900,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1.5HP RAS-H13C4KCVG-V/RAS-H13C4ACVG-V

-14%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1.5HP RAS-H13C4KCVG-V/RAS-H13C4ACVG-V

Trả góp 0%

12290000.00đ

tiết kiệm 2,063,000đ

giá bán:

14,353,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1HP RAS-H10C4KCVG-V/RAS-H10C4ACVG-V

-9%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1HP RAS-H10C4KCVG-V/RAS-H10C4ACVG-V

Trả góp 0%

9590000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

10,590,000đ
|
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1.5HP RAS-H13H4KCVG-V/RAS-H13H4ACVG-V

-11%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1.5HP RAS-H13H4KCVG-V/RAS-H13H4ACVG-V

13290000.00đ

tiết kiệm 1,610,000đ

giá bán:

14,900,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1HP RAS-H10H4KCVG-V/RAS-H10H4ACVG-V

-7%

Máy lạnh TOSHIBA Inverter 1HP RAS-H10H4KCVG-V/RAS-H10H4ACVG-V

10590000.00đ

tiết kiệm 847,000đ

giá bán:

11,437,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Toshiba inverter 2.5 HP RAS-H24E2KCVG-V

-7%

Máy lạnh Toshiba inverter 2.5 HP RAS-H24E2KCVG-V

Trả góp 0%

23990000.00đ

tiết kiệm 1,700,000đ

giá bán:

25,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Toshiba inverter 2 HP RAS-H18E2KCVG-V

-2%

Máy lạnh Toshiba inverter 2 HP RAS-H18E2KCVG-V

Trả góp 0%

20190000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

20,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Toshiba inverter 1.5 HP RAS-H13E2KCVG-V

-3%

Máy lạnh Toshiba inverter 1.5 HP RAS-H13E2KCVG-V

Trả góp 0%

13990000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

14,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Toshiba inverter 1 HP RAS-H10E2KCVG-V

-10%

Máy lạnh Toshiba inverter 1 HP RAS-H10E2KCVG-V

Trả góp 0%

10990000.00đ

tiết kiệm 1,200,000đ

giá bán:

12,190,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-H24U2KSG-V/RAS-H24U2ASG-V

-11%

Máy lạnh Toshiba 2.5 HP RAS-H24U2KSG-V/RAS-H24U2ASG-V

Trả góp 0%

20000000.00đ

tiết kiệm 2,590,000đ

giá bán:

22,590,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy Lạnh Toshiba 2.0 HP RAS-H18U2KSG-V

-6%

Máy Lạnh Toshiba 2.0 HP RAS-H18U2KSG-V

Trả góp 0%

16300000.00đ

tiết kiệm 1,000,000đ

giá bán:

17,300,000đ
Trả sau 0% lãi suất