x

Kết quả tìm kiếm Hệ thống tìm thấy 36 sản phẩm phù hợp với từ khóa tìm kiếm của bạn

Hiển thị 32 trên 36 sản phẩm

Hiện thị sản phẩm theo ...

Giá từ thấp đến cao
Giá từ cao đến thấp
Có quà tặng - Khuyến mãi
Đổi cũ lấy mới
Trả góp 0%
Hàng mới
Sản phẩm có giá hàng trưng bày/bỏ mẫu
Máy lạnh Panasonic inverter 2.5 HP CU/CS-U24ZKH-8

-5%

Máy lạnh Panasonic inverter 2.5 HP CU/CS-U24ZKH-8

32460000.00đ

tiết kiệm 1,623,000đ

giá bán:

34,083,000đ
Máy lạnh Panasonic inverter 2 HP CU/CS-U18ZKH-8

-5%

Máy lạnh Panasonic inverter 2 HP CU/CS-U18ZKH-8

24990000.00đ

tiết kiệm 1,249,500đ

giá bán:

26,239,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-XU24ZKH-8

-1%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-XU24ZKH-8

36290000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

36,790,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-XU18ZKH-8

-2%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-XU18ZKH-8

25990000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

26,490,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-XU12ZKH-8

-3%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-XU12ZKH-8

16890000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

17,390,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-XU9ZKH-8

-4%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-XU9ZKH-8

13490000.00đ

tiết kiệm 500,000đ

giá bán:

13,990,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CUCS-U12ZKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CUCS-U12ZKH-8

15190000.00đ

tiết kiệm 759,500đ

giá bán:

15,949,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP XPU18XKH-8

-22%

Máy lạnh Panasonic Inverter 2HP XPU18XKH-8

Trả góp 0%

19990000.00đ

tiết kiệm 5,700,000đ

giá bán:

25,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 5.5HP S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

-5%

Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 5.5HP S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8

Trả góp 0%

48500000.00đ

tiết kiệm 2,425,000đ

giá bán:

50,925,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 3.5HP S-2430PU3H/U-30PR1H5

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 3.5HP S-2430PU3H/U-30PR1H5

40390000.00đ

tiết kiệm 2,019,500đ

giá bán:

42,409,500đ
Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 2HP S-1821PU3H/U-18PR1H5

-5%

Máy lạnh âm trần PANASONIC Inverter 2HP S-1821PU3H/U-18PR1H5

Trả góp 0%

28590000.00đ

tiết kiệm 1,429,500đ

giá bán:

30,019,500đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-PU24XKH-8M

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-PU24XKH-8M

Trả góp 0%

30000000.00đ

tiết kiệm 1,500,000đ

giá bán:

31,500,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-PU18XKH-8M

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-PU18XKH-8M

Trả góp 0%

22590000.00đ

tiết kiệm 1,129,500đ

giá bán:

23,719,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12WKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC 1.5HP CU/CS-N12WKH-8

Trả góp 0%

11590000.00đ

tiết kiệm 579,500đ

giá bán:

12,169,500đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-WPU24XKH-8

-13%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-WPU24XKH-8

Trả góp 0%

29090000.00đ

tiết kiệm 4,400,000đ

giá bán:

33,490,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-WPU18XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-WPU18XKH-8

Trả góp 0%

23200000.00đ

tiết kiệm 1,160,000đ

giá bán:

24,360,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-WPU12XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-WPU12XKH-8

Trả góp 0%

15640000.00đ

tiết kiệm 782,000đ

giá bán:

16,422,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-WPU9XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-WPU9XKH-8

Trả góp 0%

12940000.00đ

tiết kiệm 647,000đ

giá bán:

13,587,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5HP CU/CS-XPU12XKH-8

-6%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1.5HP CU/CS-XPU12XKH-8

Trả góp 0%

12890000đ

tiết kiệm 800,000đ

giá bán:

13,690,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8

-13%

Máy lạnh Panasonic Inverter 1HP CU/CS-XPU9XKH-8

Trả góp 0%

10890000đ

tiết kiệm 1,600,000đ

giá bán:

12,490,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M

-5%

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-N9WKH-8M

Trả góp 0%

9490000.00đ

tiết kiệm 474,500đ

giá bán:

9,964,500đ
|
Máy Lạnh PANASONIC 1.0 HP CU/CS-VU9UKH-8

-9%

Máy Lạnh PANASONIC 1.0 HP CU/CS-VU9UKH-8

17490000.00đ

tiết kiệm 1,749,000đ

giá bán:

19,239,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-PU9XKH-8M

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-PU9XKH-8M

12300000.00đ

tiết kiệm 615,000đ

giá bán:

12,915,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-N24XKH-8M

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-N24XKH-8M

Trả góp 0%

26557000.00đ

tiết kiệm 1,327,850đ

giá bán:

27,884,850đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-N18XKH-8M

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-N18XKH-8M

Trả góp 0%

19429000.00đ

tiết kiệm 971,450đ

giá bán:

20,400,450đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-XU24XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-XU24XKH-8

Trả góp 0%

38540000.00đ

tiết kiệm 1,927,000đ

giá bán:

40,467,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-XU18XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-XU18XKH-8

Trả góp 0%

27740000.00đ

tiết kiệm 1,387,000đ

giá bán:

29,127,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-XU12XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-XU12XKH-8

Trả góp 0%

18240000.00đ

tiết kiệm 912,000đ

giá bán:

19,152,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-U24XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2.5HP CU/CS-U24XKH-8

Trả góp 0%

33460000.00đ

tiết kiệm 1,673,000đ

giá bán:

35,133,000đ
Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-U18XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 2HP CU/CS-U18XKH-8

Trả góp 0%

24720000.00đ

tiết kiệm 1,236,000đ

giá bán:

25,956,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-U12XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1.5HP CU/CS-U12XKH-8

Trả góp 0%

16400000.00đ

tiết kiệm 820,000đ

giá bán:

17,220,000đ
Trả sau 0% lãi suất
Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-U9XKH-8

-5%

Máy lạnh PANASONIC Inverter 1HP CU/CS-U9XKH-8

Trả góp 0%

14560000.00đ

tiết kiệm 728,000đ

giá bán:

15,288,000đ
Trả sau 0% lãi suất